Đại lý cung cấp cầu chì bussmann-bussmann việt nam

Cầu chì Bussmann Việt Nam distributor cty Lâm Gia Phú
Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối cầu chì Cooper Bussmann tại Việt Nam
Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Email: [email protected]
Cầu chì BUSSMANN bảo vệ các mạch quan trọng, quản lý điện năng và an toàn điện. Cầu chì BUSSMANN Việt Nam đảm bảo cho sự phát triển, sản xuất và tiếp thị các mạch và bảo vệ điện tử công suất , bảo vệ quá tải , cũng như các giải pháp quản lý điện năng cho thị trường công nghiệp , điện tử, năng lượng thay thế và độ tin cậy cao . Thương hiệu hàng đầu trong ngành cung cấp bao gồm : Cooper BUSSMANN sản phẩm bảo vệ mạch ; Coiltronics Magnetics và PowerStor siêu tụ điện.
 
Với gần một lịch sử 100 năm của sự đổi mới , Cầu chì BUSSMANN đã thiết lập các tiêu chuẩn để bảo vệ mạch trong thị trường toàn cầu.
Cầu chì BUSSMANN sản xuất cho thị trường một loạt các cầu chì ở Bắc Mỹ và châu Âu theo kiểu cho các ngành công nghiệp điện và điện tử , cộng với cuộn cảm cho các ứng dụng điện tử. BUSSMANN cũng cung cấp dịch vụ kỹ thuật , đào tạo và kiểm tra tập trung vào giảm thời gian chết, an toàn lao động và tuân thủ quy tắc.
FNQ-R-1⁄4 KTK-R-1⁄10 LP-CC-1-1⁄2 JKS-1
FNQ-R-1-6⁄10 KTK-R-1⁄8 LP-CC-5 JKS-2
FNQ-R-6 KTK-R-2⁄10 LP-CC-25 JKS-3
FNQ-R-3⁄10 KTK-R-1⁄4 LP-CC-1-6⁄10 JKS-4
FNQ-R-1-8⁄10 KTK-R-3⁄10 LP-CC-5-6⁄10 JKS-5
FNQ-R-6-1⁄4 KTK-R-4⁄10 LP-CC-30 JKS-6
FNQ-R-4⁄10 KTK-R-1⁄2 LP-CC-4-1⁄2 JKS-8
FNQ-R-2 KTK-R-6⁄10 LP-CC-20 JKS-10
FNQ-R-7 KTK-R-3⁄4 LP-CC-6-1⁄4 JKS-12
FNQ-R-1⁄2 KTK-R-1 LP-CC-1-4⁄10 JKS-15
FNQ-R-2-1⁄4 KTK-R-1-1⁄2 LP-CC-2-1⁄4 JKS-20
FNQ-R-7-1⁄2 KTK-R-2 LP-CC-7 JKS-25
FNQ-R-6⁄10 KTK-R-2-1⁄2 LP-CC-1⁄2 JKS-30
FNQ-R-2-1⁄2 KTK-R-3 LP-CC-2-1⁄2 JKS-35
FNQ-R-8 KTK-R-3-1⁄2 LP-CC-7-1⁄2 JKS-40
FNQ-R-3⁄4 KTK-R-4 LP-CC-6⁄10 JKS-45
FNQ-R-2-8⁄10 KTK-R-5 LP-CC-2-8⁄10 JKS-50
FNQ-R-9 KTK-R-6 LP-CC-8 JKS-60
FNQ-R-8⁄10 KTK-R-7 LP-CC-8⁄10 JKS-70
FQN-R-3 KTK-R-8 LP-CC-3 JKS-80
FNQ-R-10 KTK-R-9 LP-CC-9 JKS-90
FNQ-R-1 KTK-R-10 LP-CC-1 JKS-100
FNQ-R-3-2⁄10 KTK-R-12 LP-CC-3-8⁄10 JKS-110
FNQ-R-12 KTK-R-15 LP-CC-10 JKS-125
FNQ-R-1-1⁄8 KTK-R-20 LP-CC-1-1⁄8 JKS-150
FNQ-R-3-1⁄2 KTK-R-25 LP-CC-3-1⁄2 JKS-175
FNQ-R-15 KTK-R-30 LP-CC-12 JKS-200 
FNQ-R-1-1⁄4 LPJ-1SP LP-CC-1-1⁄4 JKS-225
FNQ-R-4 LPJ-4-1⁄2SP LP-CC-4 JKS-250
FNQ-R-17-1⁄2 LPJ-1-1⁄4SP LP-CC-15 JKS-300
FNQ-R-1-3⁄10 LPJ-5SP KTN-R-125 JKS-350
FNQ-R-4-1⁄2 LPJ-1-6⁄10SP KTN-R-150 JKS-400
FNQ-R-20 LPJ-5-6⁄10SP KTN-R-175 JKS-450
FNQ-R-1-4⁄10 LPJ-1-8⁄10SP KTN-R-200 JKS-500
FNQ-R-5 LPJ-2SP KTN-R-225 JKS-600
FNQ-R-25 LPJ-2-1⁄4SP KTN-R-250 KTN-R-30
FNQ-R-1-1⁄2 LPJ-2-1⁄2SP KTN-R-300 KTN-R-35
FNQ-R-5-6⁄10 LPJ-2-8⁄10SP KTN-R-350 KTN-R-40
FNQ-R-30 LPJ-3SP KTN-R-400 KTN-R-45
KTN-R-1 LPN-RK-3-1⁄2SP KTN-R-450 KTN-R-50
KTN-R-2 LPN-RK-4SP KTN-R-500 KTN-R-60
KTN-R-3 LPN-RK-4-1⁄2SP KTN-R-600 KTN-R-70
KTN-R-4 LPN-RK-5SP 6LCT 
KTN-R-5 LPN-RK-5-6⁄10SP 10LCT KTN-R-80
KTN-R-6 LPN-RK-6SP 12LCT KTN-R-90
KTN-R-8 LPN-RK-6-1⁄4SP 16LCT KTN-R-100
KTN-R-10 LPN-RK-8SP KTN-R-110
KTN-R-12 LPN-RK-9SP 20LCT 170M6081
KTN-R-15 LPN-RK-10SP 25LET 170M6082
KTN-R-20 LPN-RK-12SP 32LET 170M6083
KTN-R-25 LPN-RK-15SP 35LET 170M6084
LPN-RK-1⁄10SP LPN-RK-17-1⁄2SP 50LET 170M6085
LPN-RK-15⁄100SP LPN-RK-20SP 63LET 170M6086
LPN-RK-2⁄10SP LPN-RK-25SP 80LET 170M6087
LPN-RK-3⁄10SP LPN-RK-30SP 100LET 170M1566D
LPN-RK-4⁄10SP 170F8230 125LET 170M1567D
LPN-RK-1⁄2SP 170F8231 160LET 170M1568D
LPN-RK-6⁄10SP 170F8232 180LET 170M1569D
LPN-RK-8⁄10SP 170F8233 160LMT 170M1570D
LPN-RK-1SP 170F8234 200LMT 170M1571D
LPN-RK-1-1⁄8SP 170F8235 250LMT 170M1572D
LPN-RK-1-1⁄4SP 170M4184 315LMT 170M4176
LPN-RK-1-4⁄10SP 170M4185 355LMT 170M4177
LPN-RK-1-6⁄10SP 170M4186 400LMT 170M4178
LPN-RK-1-8⁄10SP 170M5881 450LMT LPJ-17-1/2SP
LPN-RK-2SP 170M5882 400LMMT LPJ-2SP
LPN-RK-2-1⁄4SP 170M5883 500LMMT LP-CC-7
LPN-RK-2-1⁄2SP 170M5884 630LMMT LP-CC-10
LPN-RK-2-8⁄10SP 170M5885 TIA20
LPN-RK-3SP 170M5886 FWC-32A 10F 10LCT 
170M2691 170M5887 FNQ-R-1/2 TKF 250A 660V
170M2692 170M5888 170M1562 FNQ-R-10 10A
170M2693 170M5889 FWH-300A FWH-70B
170M2694 170M6080 FWP-800A FWH-150B
170M2695 170M1558D FWP-100A22F LP-CC-3
170M2696 170M1559D FWH-400A LP-CC-25
170M2697 170M1560D FWH-600A LPJ-225SP
170M2698 170M1561D FWH-200A LPJ-350SP
170M2699 170M1562D KTK-R-25 LPJ-400SP 400A
170M2700 170M1563D KTK-15 630MMT 690V
170M2701 170M1564D DMM-B-44/10 170M6410
170M2702 CHM1DU TKF 315A 170M1370
 
FWH-500A TF200 FNQ-1/4 C14G4
FWH-030A6FR ABC-8 200A 250VAC TF160 C14G20
FWC-20A10F 20A 600V ABC-10 200A 250VAC LPJ-1-1/4SP 4A 600VAC LPJ-50SP 50A 600VAC
32FE 32A 690V 16LCT 16A-240V LPJ-30SP 30A 600VAC LPJ-40SP 40A 600VAC
35FE 10LCT 10A-240V LPJ-3SP 3A 600VAC 170M3818
40FE 40A 690V 170M1565 LPJ-1-6/10SP 600VAC 170M2667
100FE 100A 690V 170M1561 LPJ-12SP 12A 600V FNQ-R-5 5A
63FE 63A 690V 170M5462 LPJ-15SP 15A 600V NSD6
C10G6 170M1368 LPJ-45SP 45A 600VAC LPJ-25SP 25A 600VAC
C10G20 170M6162 170M5015 170M1368
125A 500V, code 125NHG00B 170M1367
170M3018 170M5646 170M4266 TTD01
170M3019 170M5647 170M4267 TTD01R
170M3020 170M5648 170M4268 100L14-660
170M3021 170M5649 170M4269 10H07-660
170M3022 170M5650 170M4283 16H07-660
170M3023 170M5658 170M4308 20H07-660
170M3029 170M5659 170M4309 25H07-660
170M3030 170M5660 170M4310 2H07-660
170M3058 170M5661 170M4311 32H07-660
170M3059 170M5662 170M4312 40K07-660
170M3060 170M5663 170M4313 4H07-660
170M3061 170M5664 170M4314 50K07-660
170M3062 170M5665 170M4315 63K07-660
170M3063 170M5666 170M4316 6H07-660
170M3064 170M5667 170M4317 80L14-660
170M3065 170M5668 170M4318 AAO10
170M3066 170M5688 170M4358 AAO16
170M3067 170M5689 170M4359 AAO2
170M3068 170M5690 170M4360 AAO20
170M3069 170M5691 170M4361 AAO25
170M3070 170M5692 170M4362 AAO32
170M3071 170M5693 170M4363 AAO32M35
170M3072 170M5694 170M4364 AAO32M40
170M3073 170M5695 170M4365 AAO32M50
170M3108 170M5696 170M4366 AAO32M63
170M3109 170M5697 170M4367 AAO4
170M3110 170M5698 170M4368 AAO6
170M3111 170M5699 170M4388 BAO100
170M3112 170M5700 170M4389 BAO35
170M3113 170M5708 170M4390 BAO40
170M3114 170M5709 170M4391 BAO50
170M3115 170M5710 170M4392 BAO63
170M3116 170M5711 170M4393 BAO63M100
170M3117 170M5712 170M4394 BAO63M80
170M3118 170M5713 170M4395 BAO80
170M3119 170M5714 170M4396 CEO100
170M3120 170M5715 170M4397 CEO32
170M3121 170M5716 170M4408 CEO40
170M3122 170M5717 170M4409 CEO50
170M3123 170M5718 170M4410 CEO63
170M3138 170M5738 170M4411 CEO80
170M3142 170M5739 170M4412 DEO125
170M3144 170M5740 170M4413 DEO160
170M3145 170M5741 170M4414 DEO200
170M3147 170M5742 170M4415 ESD10
170M3158 170M5743 170M4416 ESD16
170M3159 170M5744 170M4417 ESD2
170M3160 170M5745 170M4418 ESD20
170M3161 170M5746 170M4419 ESD25
170M3162 170M5747 170M4438 ESD32
170M3163 170M5748 170M4439 ESD4
170M3164 170M5749 170M4440 ESD40
170M3165 170M5750 170M4441 ESD50
170M3166 170M5758 170M4442 ESD6
170M3167 170M5759 170M4443 ESD63
170M3168 170M5760 170M4444 ESD63M100
170M3169 170M5761 170M4445 M-AAO10
170M3170 170M5762 170M4446 M-AAO16
170M3171 170M5763 170M4447 M-AAO20
170M3172 170M5764 170M4458 M-AAO25
170M3173 170M5765 170M4459 M-AAO32
170M3188 170M5766 170M4460 M-BAO40
170M3189 170M5767 170M4461 M-BAO50
170M3191 170M5768 170M4462 M-BAO63
170M3192 170M5804 170M4463 M-CD100
170M3193 170M5805 170M4464 M-CEO100
170M3195 170M5806 170M4465 M-CEO63
170M3198 170M5807 170M4466 M-CEO80
170M3208 170M5808D 170M4467 M-NITD10
170M3209 170M5809D 170M4468 M-NITD16
170M3210 170M5810D 170M4469 M-NITD2
170M3211 170M5811D 170M4488 M-NITD20
170M3212 170M5812D 170M4489 M-NITD32
170M3213 170M5813D 170M4490 M-NITD6
170M3214 170M5814D 170M4491 M-NSD10
170M3215 170M5816D 170M4492 M-NSD16
170M3216 170M5817D 170M4493 M-NSD20
170M3217 170M5820D 170M4494 M-NSD32
170M3218 170M5842 170M4495 M-NSD4
170M3219 170M5847 170M4496 M-NSD6
170M3220 170M5874 170M4497 M-STD10
170M3221 170M5875 170M4508 M-STD6
170M3222 170M5876 170M4509 NITD10
170M3223 170M5881 170M4510 NITD16
170M3238 170M5882 170M4511 NITD2
170M3239 170M5883 170M4512 NITD20
170M3240 170M5884 170M4513 NITD20M25
170M3241 170M5885 170M4514 NITD20M32
170M3242 170M5886 170M4515 NITD25
170M3243 170M5887 170M4516 NITD32
170M3244 170M5888 170M4517 NITD32M40
170M3245 170M5889 170M4518 NITD32M50
170M3246 170M5922 170M4519 NITD32M63
170M3247 170M5923 170M4531 NITD4
170M3248 170M5924 170M4532 NITD6
170M3258 170M5925 170M4533 NSD10
170M3259 170M5926 170M4534 NSD16
170M3260 170M5927 170M4535 NSD2
170M3261 170M5928 170M4536 NSD20
170M3262 170M5929 170M4537 NSD25
170M3263 170M5930 170M4539 NSD32
170M3264 170M5931 170M4540 NSD4
170M3265 170M5952 170M4558 NSD6
170M3266 170M5953 170M4559 OSD100
170M3267 170M5954 170M4560 OSD80
170M3268 170M5955 170M4561 SMD10
170M3269 170M5956 170M4562 SMD16
170M3270 170M5957 170M4563 SMD2
170M3271 170M5958 170M4564 SMD20
170M3272 170M5959 170M4565 SMD25
170M3273 170M5960 170M4566 SMD32
170M3292 170M5961 170M4567 SMD4
170M3293 170M5966 170M4568 SMD6
170M3297 170M5967 170M4569 SSD10
170M3308 170M5968 170M4608 SSD16
170M3313 170M5969 170M4609 SSD2
170M3314 170M5970 170M4610 SSD20
170M3315 170M5971 170M4611 SSD25
170M3316 170M5972 170M4612 SSD32
170M3317 170M5973 170M4613 SSD4
170M3318 170M5974 170M4614 SSD6
170M3319 170M5975 170M4615 STD10
170M3321 170M5981 170M4616 STD16
170M3358 170M5982 170M4617 STD2
170M3359 170M5983 170M4618 STD20
170M3360 170M5984 170M4619 STD25
170M3361 170M5985 170M4658 STD32
170M3362 170M5986 170M4659 STD4
170M3363 170M5987 170M4660 STD6
170M3364 170M5988 170M4661 C08G2I
170M3365 170M5989 170M4662 C08M1I
170M3366 170M5990 170M4663 C14G1
170M3367 170M6001 170M4664 C14G10I
170M3368 170M6008 170M4665 C14G12I
170M3369 170M6009 170M4666 C14G16I
170M3370 170M6010 170M4667 C14G20I
170M3371 170M6011 170M4668 C14G25I
170M3388 170M6012 170M4669 C14G4I
170M3389 170M6013 170M4688 C14G50I
170M3390 170M6014 170M4689 C14G63
170M3391 170M6015 170M4690 C14G6I
170M3392 170M6016 170M4691 C14M10I
170M3393 170M6017 170M4692 C14M1I
170M3394 170M6018 170M4693 C14M1S
170M3395 170M6019 170M4694 C14M2S
170M3396 170M6020 170M4695 C14M40I
170M3397 170M6021 170M4696 C14M40S
170M3408 170M6032 170M4697 C22G100I
170M3409 170M6035 170M4699 C22G100S
170M3410 170M6044 170M4700 C22G10I
170M3411 170M6058 170M4703 C22G12
170M3412 170M6059 170M4705 C22G125S
170M3413 170M6060 170M4707 C22G12I
170M3414 170M6061 170M4708 C22G12S
170M3415 170M6062 170M4709 C22G16I
170M3416 170M6063 170M4710 C22G20S
170M3417 170M6064 170M4711 C22G25S
170M3418 170M6065 170M4712 C22G2I
170M3419 170M6066 170M4713 C22G32S
170M3420 170M6067 170M4714 C22G40I
170M3421 170M6068 170M4715 C22G4S
170M3422 170M6069 170M4716 C22G63I
170M3423 170M6070 170M4717 C22G6I
170M3438 170M6071 170M4718 C22G6S
170M3439 170M6080 170M4719 C22G8
 
Hãy liên hệ với công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Bussmann.
Thông tin liên hệ: Ms Na: 090 664 0828 - Email: [email protected]
Cảm biến Gefran l Cầu chì Bussmann l Động cơ giảm tốc SEW l Bộ nguồn Cabur l Cảm biến Turck l Cảm biến Rosemount l Van Flowserve l Thyristor IXYS l IGBT EUPEC l SCR Semikron
Liên Hệ: Ms Na
0906640828info_500951
4.2Đăng ngày: 11.07.2018 | Hết hạn: 09.10.2018 | Đã xem:9 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 2
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp
X
Nhận thanh toán qua: